NOVA SEZONA 2021

#GRADIMOZAJEDNO

Ceresit logo

SAGLASNOST I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podacima o ličnosti je Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar Oslobođenja 383, matični broj: 07102160.

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija „BTL agencija“ d.o.o. Beograd, na adresi ul. Partizanske avijacije 16, Beograd, koje pružaju uslugu Organizatora iz oblasti BTL aktivnosti (Loyalty program), koja ima svojstvo Obrađivača (u daljem tesktu i kao: ’’Obrađivač’’)

Organizator odnosno lica angažovana od strane Organizatora na realizaciji ovog Loyalty programa će lične podatke učesnika koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Loyalty programa i u druge svrhe ih neće koristiti.

U toku učešća u Loyalty programu, Organizator čuva sve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se u bazi podataka koja se oblikuje putem web sajta, SMS poruke ili mobilne aplikacije, i pristup podacima ostvaruje agencija „BTL Agencija“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa radi dostavljanja poklona i informisanja o daljem toku Loyalty programa. Podaci se čuvaju u elektronskom obliku i zaštićeni su pristupnom šifrom koja je dostupna ograničenom krugu lica, odnosno samo onim licima koja učestvuju u organizaciji Loyalty programa.

Pristup, ispravke ili uklanjanje sadržaja

U bilo koje vrijeme možete da zahtijevate da kompanija Henkel Srbija d.o.o obezbijedi pristup vašim ličnim podacima koje je prikupila. Takođe, možete da zahtijevate da Henkel Srbija d.o.o ispravi ili potpuno obriše Vaše lične podatke. Molimo Vas da pošaljete e-mail na info.lepkovi@rs.henkel.com u slučaju da imate bilo kakva pitanja i zahtjeve u vezi sa ličnim podacima. Kompanija Henkel Srbija d.o.o sve lične podatke učesnika u Loyalty program može obrađivati i koristiti najviše 10 godina od trenutka učesnikovog ovlašćenja.

Ova Politika o zaštiti privatnosti može biti izmijenjena ili dopunjena. Navedene promjene će stupati na snagu odmah nakon objavljivanja izmijenjene i dopunjene Politike o zaštiti privatnosti. Korisnici vebsajta i mobilne aplikacije se savjetuju da redovno čitaju Politiku o zaštiti privatnosti zbog mogućih izmjena.

Učestvovanjem u Loyalty programu, podrazumijeva se da je učesnik dao sljedeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Loyalty programa da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Loyalty programu, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja i informisanja o Loyalty programu, da ih može objavljivati za vrijeme trajanja Loyalty programa i do okončanja postupka uručenja/slanja poklona, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti. Podaci za čiju obradu dajem pristanak su: ime i prezime, imejl adresa, br. mobilnog telefona i adresa dostavljanja poklona. Potvrđujem da ću kurirskoj službi odnosno Agenciji staviti na uvid dokument o utvrđivanju identiteta. Ukoliko ostvarim poklone u vrijednosti za koju je prema Zakonu o porezu na dohodak građana potrebno izmiriti poreske obaveze, Organizator može koristiti isključivo u te svrhe i sljedeće podatke: ime i prezime, JMBG, br. lične karte i adresu prebivališta. Ovim ovlašćenjem dajem saglasnost kompaniji Henkel Srbija d.o.o da moje lične podatke može obrađivati i koristiti najviše 10 godina od trenutka mog pristanka.”

Učesnik u svakom trenutku može opozvati svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti slanjem opoziva na email adresu info.lepkovi@rs.henkel.com, čime se istovremeno odjavljuje i iz učešća u Loyalty programu.

Učesnik ovim, takođe, daje saglasnost da mu se na broj telefona šalju obavještenja o drugim nagradnim igrama, promocijama i proizvodima Organizatora. Organizator će broj telefona koristiti isključivo u te svrhe, pri čemu će učesnik/primalac SMS poruke imati mogućnost da se odjavi sa liste za obavještavanja, slanjem poruke na broj 068708064.